Waarom een opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie volgen?

Vestibulaire revalidatie is een evidence-based en zeer effectieve therapie voor duizeligheid. Uit alle studies en verscheidene systematische reviews, waaronder een van Cochrane, is de grote effectiviteit van deze therapie reeds aangetoond.

Hoewel de therapie evidence-based en effectief is, zijn er helaas weinig therapeuten die in de therapie gespecialiseerd zijn. Bijgevolg zoeken de patiënten tevergeefs naar therapeuten en worden ze verkeerd of helemaal niet behandeld!

Op dezelfde manier zijn KNO-artsen en neurologen afhankelijk van de steun van gespecialiseerde therapeuten om hen te helpen deze groep patiënten te behandelen!

Niet alleen patiënten en artsen zullen baat hebben bij gespecialiseerde therapeuten, maar ook jij zal je onderscheiden van je collega's door de nieuw verworven kennis en vaardigheden. Omdat elke praktijk en elk ziekenhuis een specialist in duizeligheid nodig heeft!

Je zal je ook onderscheiden als zelfstandige met een eigen praktijk door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met KNO-artsen en neurologen. Je zal je patiënten en de artsen overtuigen van je nieuwe vaardigheden.

Bild zur Schwindelfortbildung- und ausbildung bei IVRT

Waarom nascholingen opleiding bij IVRT

De inhoud van onze opleiding is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde kennis! Wij volgen de internationale richtlijnen ("International guidelines for education in vestibular rehabilitation therapy" van de Barany Society en "Vestibular hypofunction clincal practice guideline" van de Academy of Neurological Physical Therapy) en het tekstboek "Vestibular Rehabilitation" van Prof. Herdman (waarschijnlijk de meest gerenommeerde deskundige op het gebied van vestibulaire revalidatie).

De inhoud van de IVRT-opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie is beoordeeld door Dr. Heusel-Gillig (de huidige fysiotherapeutische directeur van het Centrum voor Duizeligheid van de Emory Kliniek) en door de gewaardeerde Duitse deskundige Dr. von Brevern en is door beide deskundigen als zeer goed bevonden.

Pedagogie & Didactiek: Na elk kwartaal evalueert ons docententeam hoe we je de inhoud nog effectiever kunnen aanleren. Zowel interne opleidingen als modules aan universiteiten ondersteunen ons daarbij. Wij vertrouwen ook op multimediaal leren, dat meer variatie brengt en leuker is. Tenslotte, docenten met praktijkervaring staan bij ons hoog in het vaandel: wat wij u leren, gebruiken wij zelf elke dag in onze praktijk!

De IVRT-opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie duurt 4 dagen, terwijl andere aanbieders je proberen te verleiden met kortere seminaries. Maar het is voor ons heel belangrijk dat we niet alleen maar de oppervlakte van het onderwerp behandelen, maar dat we echt in de details treden en jullie een expert maken!

Uit het oog, maar niet uit het hart! Vooral na de opleiding zal je ons nodig hebben voor vragen en moeilijke gevallen. Ons team van docenten blijft je natuurlijk ook na de opleiding terzijde staan!

Heb je hulpmiddelen nodig, zodat je patiënten de oefeningen thuis kunnen doen? Je wil bij artsen in de buurt reclame maken voor je pas verworven vaardigheden? Geen probleem, wij bieden brochures met oefeningen voor je patiënten en flyers voor marketing, die je exclusief en gemakkelijk via onze online shop kunt bestellen.

Na de IVRT-opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie begint het leren pas echt. Want leren betekent ervaring opdoen en daarvoor heb je patiënten nodig! Onze therapeutenlijst, die al meer dan 1.500 adressen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Luxemburg omvat en nu al meer dan 1.000 keer per maand wordt opgeroepen, wordt niet alleen aanbevolen in onze YouTube-video's, maar ook op congressen en in rapporten van artsen. Na de opleiding zal je ook deel uitmaken van de IVRT-community en zal je opgenomen worden in onze therapeutenlijst !

EXCLUSIEF: Als afgestudeerde van de IVRT-opleiding specialist vestibulaire revalidatie krijgt u toegang tot het met een paswoord beveiligde, interne gedeelte , waar alle assessments en testformulieren beschikbaar zijn om te downloaden, en waar ook onderzoeken en oefeningen als video kunnen worden afgespeeld. Ons hoogste doel is dat je de praktische inhoud van de opleiding niet vergeet en dat je die steeds weer kunt oproepen!

IVRT-opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie

Het Instituut voor Vestibulaire Revalidatietherapie werd opgericht met het doel therapeuten op het gebied van vestibulaire stoornissen beter op te leiden en bijgevolg door de opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie een netwerk van deskundigen voor de getroffen personen en artsen te creëren.

De opleiding bestaat uit een tweedaagse basiscursus (module I) en een tweedaagse cursus voor gevorderden (module II). Module I is de voorwaarde voor Module II. Alleen de basiscursus van het IVRT wordt erkend, aangezien de inhoud van de cursussen sterk varieert van instructeur tot instructeur.

Om opgenomen te worden op de therapeutenlijst van het IVRT, is een succesvolle deelname aan het examen, dat plaatsvindt in de loop van Module II, een voorwaarde. Alleen op die manier kunnen wij patiënten en artsen competente therapeuten beloven. Het is mogelijk aan Module II deel te nemen zonder het examen af te leggen, maar in dat geval kunnen de deelnemers niet in de therapeutenlijst worden opgenomen en ontvangen zij niet het certificaat tot specialist vestibulaire revalidatie. In dit geval ontvangen de deelnemers alleen het certificaat van deelname.

Om ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van onze IVRT-gecertificeerde therapeuten steeds up-to-date zijn, is de inschrijving in de therapeutenlijst beperkt tot drie jaar. Na de drie jaar kunnen de therapeuten hun inschrijving op de therapeutenlijst met vier jaar verlengen door deel te nemen aan een opfriscursus van één dag.

Module I

Opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie: Module I

Anwendungsbild zur Ausbildung zum Vestibular-Therapeuten: Modul I Untersuchung vestibuläre Störung

Een aandoening van het evenwichtsorgaan is veruit de meest voorkomende oorzaak van duizeligheid. Evaluaties van verschillende klinieken tonen aan: Een vestibulaire aandoening was in 50% van de gevallen de hoofdoorzaak van het hoofdsymptoom "duizeligheid". Vestibulaire duizeligheid heeft een jaarlijkse prevalentie van 5% onder volwassenen in Duitsland en komt dus zeer vaak voor. De meeste gevallen worden echter niet goed gediagnosticeerd of behandeld. Dit wordt duidelijk aangetoond door het voorbeeld van benigne paroxysmale positieduizeligheid: slechts 8% van de patiënten heeft de juiste behandeling gekregen. Zelfs tijdens therapeutische opleidingen wordt nauwelijks iets geleerd over de behandeling van het vestibulaire systeem. Men komt dus al snel tot de conclusie: het is de hoogste tijd om zich op dit gebied te scholen! Dit is vooral waar omdat vestibulaire revalidatietherapie zeer effectief duizeligheid kan behandelen.

Het symptoom "duizeligheid" mag ook niet als een geriatrisch syndroom worden beschouwd. Vestibulaire duizeligheid treft alle leeftijdsgroepen en de inhoud van de scholing is een belangrijke aanvulling op het therapeutisch repertoire voor alle collega's. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat sporters last hebben van vestibulaire klachten na een hoofdletsel. Ook voor collega's die gespecialiseerd zijn in de halswervelkolom of het temporomandibulaire gewricht, en dus vaak het symptoom "duizeligheid" tegenkomen, is de differentiatie van duizeligheid uiterst essentieel. Bovendien is het duidelijk dat de specifieke therapie van het vestibulaire orgaan ook een zeer belangrijke rol speelt op het gebied van valpreventie. Kortom: De IVRT-opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie is een nascholing die voor iedereen de moeite waard is en waar iedereen baat bij heeft!

Inhoud van de cursus

Anwendungsbild zur Theorie u.a. die Untersuchung des Vestibularorgans

Theorie

 • Relevante anatomie en fysiologie
 • Pathologie: akoestisch neuroom, neuritis vestibularis, ototoxiciteit, ziekte van Menière, presbyvestibulopathie en benigne paroxysmale positieduizeligheid
 • Medisch-technische onderzoeken kennen, begrijpen en interpreteren

Praktijk

 • Onderzoek van het vestibulaire orgaan: diagnostische tests resp. testbatterij met hoge betrouwbaarheid voor het diagnosticeren van een vestibulaire zwakte/stoornis
 • Oefeningen bij vestibulaire revalidatietherapie: evidence-based en effectieve therapie voor vestibulaire duizeligheid
 • Diagnose en behandeling van benigne paroxysmale positieduizeligheid: Betrouwbare tests en evidence-based repositiemanoeuvres
 • Assessments: Dizziness Handicap Inventory, Activities-Specific Balance Confidence Scale en Functional Gait Assessment
 • Kritische evaluatie van het wetenschappelijk bewijs voor cervicogene duizeligheid en aanbevelingen voor behandeling

 

Module II

Opleiding tot specialist vestibulaire revalidatie: Module II

Anwendungsbild zum Kursteil Modul II vertiefte Kenntnis über vestibuläre Ursachen

Door deel te nemen aan Module II zal je een gecertificeerd "specialist vestibulaire revalidatie" worden en je kunnen profileren in een interdisciplinaire context. Naast een diepgaande kennis van vestibulaire oorzaken is ook kennis van niet-vestibulaire oorzaken belangrijk. Het 'diagnostische deel' richt zich daarom op niet-vestibulaire oorzaken. Bovendien worden therapeutische benaderingen voor de behandeling van niet-vestibulaire oorzaken, zoals orthostatische duizeligheid, voorgesteld.

In het 'deel behandeling' van de cursus ligt de nadruk op complexe vestibulaire aandoeningen zoals vestibulaire migraine, posttraumatische duizeligheid en somatoforme of functionele duizeligheid (sinds kort ook PPPD genoemd). Bovendien worden vragen verduidelijkt zoals: Mijn patiënte heeft alleen duizeligheid als ze ligt, maar de onderzoeken voor BPPD waren negatief, wat kan ze anders hebben? Of: In de anamnese wijst alles op een vestibulaire oorzaak, maar mijn testen zijn allemaal negatief. Is dit somatoforme duizeligheid en hoe kan ik het behandelen?

Ook al is module I voldoende voor de behandeling van eenvoudige gevallen, module II is noodzakelijk om complexere gevallen te kunnen oplossen. Ook de "demonstratiepatiënt" in Module II, die samen wordt onderzocht en behandeld, biedt een kans om de kennis uit te breiden.

Met de kennistoets in Module II, kun je gecertificeerd worden als "specialist vestibulaire revalidatie". Als je de toets met succes afrondt, word je opgenomen in het therapeutenregister van het IVRT. De kennistoets is alleen nodig voor het certificaat en de therapeutenlijst, d.w.z. dat je ook aan de cursus kunt deelnemen zonder een examen te doen.

Inhoud van de cursus:

Anwendungsbild zur Theorie Pathologie nicht-vestibulärer Ursachen

Theorie

 • Pathologie van niet-vestibulaire oorzaken: Bijwerkingen van medicijnen, cardiovasculaire oorzaken en metabole/interne oorzaken
 • Pathologie: Vestibulaire migraine, posttraumatische duizeligheid en somatoforme/ functionele duizeligheid (PPPD)

Praktijk

 • Therapeutische beoordeling en behandeling van niet-vestibulaire stoornissen
 • Verdere tests/beoordelingen voor, onder andere, visuele duizeligheid
 • Vestibulaire revalidatie voor vestibulaire migraine en functionele duizeligheid (PPPD)
 • Gezamenlijke beoordeling en behandeling van een "demonstratiepatiënt"

 

Examen

Anwendungsbild zur Prüfung nach Abschluss des Modul II-Kurses
 • Om de kennis en competenties van onze IVRT-gecertificeerde deelnemers te garanderen en om bekwame therapeuten te beloven aan artsen en patiënten, achten wij een examen noodzakelijk.
 • De opleiding, het cursusmanuscript en de instructeurs bereiden je optimaal voor op het examen en bijgevolg kan bij actieve en geëngageerde deelname een hoog slagingspercentage worden verwacht. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch examen.
 • De schriftelijke kennistoets bestaat uit 20 multiple-choice vragen. In het praktijkgedeelte wordt de deelnemer gevraagd een praktische vaardigheid te demonstreren. Download het pdf-bestand met de oefenvragen om een beter idee van het examen te krijgen. Het bestand bevat voorbeeldvragen voor het schriftelijke en praktische examen.
 • Samenvattend kunnen wij de betrokkenen en de artsen beloven dat onze deelnemers een veeleisende nascholing van 38 les- en trainingseenheden hebben gevolgd en met succes een schriftelijk en praktisch examen hebben afgelegd.
 • Als je nog vragen hebt over het examen, kan je altijd contact opnemen met het IVRT.

 

Icon für PDFOefenvragen als PDF